Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 23. § -a alapján:
(1) A Herman Ottó Intézet a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségcsökkentés érdekében 2016. december 31. napján jogutód nélkül megszűnik, feladatait – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszi át. A Herman Ottó Intézet közjogi, valamint magánjogi jogosultságai és kötelezettségei 2017. január 1-jétől a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogosítják, illetve kötelezik.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendeletben, valamint az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendeletben foglalt ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A Pest Megyei Kormányhivatal honlapjának elérhetősége:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

A gépkezelői jogosítványokkal kapcsolatos ügyintézéshez az alábbi elérhetőségen kaphatnak felvilágosítást:
Holczinger Imre: +36-30/958-0444; +36-1/362-8132
Szászi Szilvia: +36-30/701-7592; +36-1/362-8143