Intézetünk története

Intézetünket 1994-ben – az elődszervezetek összevonásával – a szakképzési törvény alapján a szakképzési összefüggő feladatok operatív végrehajtó háttérintézményeként hozták létre Agrárszakoktatási Intézet (ASZI) néven, a 22. kerület Park u. 2. szám székhellyel.
2002-ben az intézet feladatköre a termelési szaktanácsadással bővült, új neve az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM KSZI), egyúttal Országos Szaktanácsadási Központ is lett.
2007-ben a tevékenységhez kapcsolódott a vidékfejlesztés, FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI) névvel.
2010-ben a fenntartó minisztérium nevének FVM-ről VM-re történő módosulása miatt a 2011. évet a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM VKSZI) névvel kezdtük meg.
2012 áprilisától a névátalakítások, bővítések helyett új néven – Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) – folytatta, bővítette tevékenységét az Intézet.
Ezt követően 2015. július 1-jétől az Államreform részeként megváltozott és kibővült feladatkörrel, a Nemzeti Környezetügyi Intézet feladataival és munkatársaival kiegészülve Herman Ottó Intézet néven dolgozik tovább a 137 fős intézmény.

Főigazgatók:

1994-1999. szeptember Dr. Lengyel Sándor
1999-2000. november Dr. Benkő Zsuzsa
2000-2009. május Pataki Tamás
2009-2010. július Hujber Lajos
2010-2011. június Dr. Mikula Lajos
2011. júliustól Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

Az utolsó, magyar polihisztor, Herman Ottó sokirányú munkásságával maradandó értéket hagyott az utókorra. Élete, személye, munkamódszere és hazaszeretete a mai napig példaként szolgálhat számunkra. Magyarország kormánya ennek jegyében döntött úgy, hogy emlékévének eseményei után intézeti névadással is tiszteletét fejezi ki az ezerarcú tehetség szellemisége és sokszínű tevékenysége iránt.
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet a Nemzeti Környezetügyi Intézettel kiegészülve új struktúrában, új névvel, a hermani hitvallásnak megfelelően kívánja ellátni a rábízott feladatokat: „Légy büszke arra, ami voltál, s igyekezz különb lenni annál, ami vagy.” Az 1994-ben megkezdett úton haladva hat igazgatósággal járul hozzá a magyar vidék fejlődéséhez, a vidéki emberek életminőségének javításához, a környezet és a természet védelméhez.
A földművelésügyi tárca kibővült feladatkörű háttérintézménye a közösségi, kulturális és gazdasági fejlesztések, valamint a kormányzati, civil és egyházi szervezetek közötti valós együttműködések kialakítása mellett, a hazai természeti értékek megőrzését, környezetünk védelmét tekinti alapvető feladatának. Az intézet tevékenységeinek fókuszában a környezet- és természetvédelem áll, így a társadalmi tudatformálást, továbbá a különböző érdekcsoportok együttműködését segíti, de elsődleges tennivalója a szakpolitikai döntések tudományos megalapozása. Szakmai segítséget nyújt az európai uniós irányelvekhez és nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó tevékenységekhez, jelentések előkészítéséhez, jogszabályok véleményezéséhez. Emellett folytatja legrégebbi felelősségi területének, az agrárszakképzésnek a gondozását. Továbbá ellátja az intézetet érintő kiemelt programok és nemzetközi projektek menedzselését, ennek részeként koordinálja a szaktárca által meghirdetett Tanyafejlesztési Programot, valamint a Nemzeti Értékek és Hungarikumok pályázatot.
A Park utcai telephelyén új épülettel bővült intézményben egy közel háromszáz személyes konferenciatermet is kialakítottak szekciók fogadására alkalmas helyiségekkel. A Herman Ottó Intézet így a szaktárca vagy más minisztériumok eseményeinek és tanácskozásainak is helyet adhat, ráadásul a saját rendezvényeit és konferenciáit is költséghatékonyabban tudja lebonyolítani.
Mindent egybevetve: szakmai tevékenysége lefedi a XXI. században előtérbe kerülő környezeti gondokat és feladatokat, azt bizonyítva, hogy Magyarország kormánya teljes mértékben támogatja a fenntartható fejlődés elvét, és a környezetügyet prioritásként kezeli. A megújult szervezet az utolsó, magyar polihisztor által több mint száz éve kijelölt úton jár, ezért büszkén viselheti a Herman Ottó Intézet nevet.