A VM-szakképesítések szóbeli vizsgatételei

A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 8/2008. (I.23.) rendeletével kiadott, 152/2008. (XI.20.) FVM rendelettel módosított szakmai és vizsgakövetelményekhez kapcsolódó szóbeli tételek listája.

A VM-szakképesítések szóbeli vizsgatételei

A 8/2008. (I.23.) FVM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelményekhez kapcsolódó szóbeli tételek megtekintéséhez kattintson a sorszámmal jelölt vizsgafeladat megnevezésére!

Modul száma

Modul megnevezése

Feladat száma

Vizsgafeladat megnevezése

0002-06
Marketingtevékenység
1
A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján
0004-06
Az áruforgalom lebonyolítása
1
Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai
0005-06
A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
1
A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása
0110-06
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi feladatok
2
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
0205-06 Élelmiszeripari gépsorok üzemeltetése
2
Az élelmiszeripar gépeinek és géprendszereinek üzemeltetése
0206-06 Cukoripari gépkezelő feladatok
2
Cukoripari gépek és technológiák
0220-06
Gépészeti kötési feladatok
2
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai
0222-06 Vállalkozási alapismeretek
1
Vállalkozási ismeretek
0242-06 Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikusi feladaok
3
Mező- és erdőgazdasági erő- és munkagépek (felépítésük, alkalmazási területük, kiválasztási szempontjaik, leggyakoribb meghibásodásaik)
0295-06 Erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
3
Erdészeti munkagépek (felépítésük, működésük, alkalmazási területük, karbantartásuk, üzemeltetésük, leggyakoribb meghibásodásaik, javításuk)
0296-06 Mezőgazdasági gépésztechnikusi feladatok
3
Mezőgazdasági munkagépek (felépítésük, működésük, alkalmazási területük, karbantartásuk, üzemeltetésük, leggyakoribb meghibásodásaik, javításuk)
0303-06
Erdőgazdasági gépkezelői feladatok
2
Erdőművelési alapismeretek, EBSZ
0303-06
Erdőgazdasági gépkezelői feladatok
3
Erdőgazdasági gépek
0304-06
Erdészeti felkészítőgép kezelői feladatok
2
Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai
0306-06
Erdészeti kötélpálya kezelői feladatok
2
Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előíársai
0308-06
Erdészeti közelítőgép kezelői feladatok
2
Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai
0310-06
Erdészeti rakodógép kezelői feladatok
2
Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előíársai
0312-06
Többfunkciós fakitermelőgép kezelői feladatok
2
Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai
0358-06
Általános erdőgazdasági gépkezelői alapfeladatok
1
Vállalkozási ismeretek
0358-06 Általános erdőgazdasági gépkezelői alapfeladatok
2
Az EBSZ általános szabályai
0365-06
Csomagológép-kezelő feladatok
2
Csomagoló gépek és technológiák
0367-06 Dohánytermékgyártási gépkezelő feladatok
2
Dohánytermékgyártó gépek és technológiák
0369-06 Élelmiszeripari gépkezelő feladatok
2
Élelmiszer-ipari gépek és technológiák
0371-06 Élelmiszeripari készülék kezelőjének feladatai
2
Élelmiszer-ipari készülékek és technológiák
0373-06 Növényolaj-gyártógép kezelőjének feladatai
2
Növényolaj gyártó gépek és technológiák
0375-06 Palackozógép-ketelő feladatok
2
Palackozógép gépek és technológiák
0406-06
Növényismeret és -kezelés
1
A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal (30db)
0406-06
Növényismeret és -kezelés
3
Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben
0407-06
Virágkötészet
2
Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái. A virágkötészet törvényszerűségeinek ismertetése
0511-06
Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
2
Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek
0523-06
Gyümölcsfeldolgozás
2
Hőközléssel, aszeptikus eljárással, szárítással, kémiai eljárással, tartósított termék gyártástechnológiája, zöldség- és gyümölcsszárítmányok, befőttek, lekvárok, levek gyártása.
0527-06
Hőelvonással tartósított termékgyártás
2
A jellegformáló műveletek kiemelésével gyártott gyorsfagyasztott zöldség- és, gyümölcskészítmények, illetve félkész- és készételek.
0533-06
Kelesztés
1
A kelesztés módszereinek, feltételeinek, folyamatainak, a kelesztés eszközeinek bemutatása, ismertetése
0537-06 Édesipari félkész-termék gyártás
2
Szakmai gépek feladatának, működési elvének ismertetése, a gépek szerkezeti elemeinek felismerése
0538-06 Édesipari késztermék-gyártás
2
A termék előállítás higiéniai, mikrobiológiai követelményei (hatósági és üzemi)
0544-06
Elsődleges feldolgozás
3
A vágóállatok csontvázának, szöveteinek, testtájainak, izomcsoportjainak, üregi szerveinek ismerete, az elsődleges feldolgozás műveleteinek jellemzői, minősítés, vágási technológiák, húsok ipari és konyhatechnikai darabolása, csontozása
0545-06
Másodlagos feldolgozás
2
Másodlagos feldolgozás műveletei, alap-, segéd-, burkoló-, csomagolóanyagai, berendezései
0546-02
Késztermékgyártás és -értékesítés a húsiparban
3
Kereskedelmi alapismeretek
0550-06
Húsipari értékesítés
2
Kereskedelmi alapismeretek
0558-06
Minősítés feltételei, eszközei, dokumentálása
1
A minősítés feltételei
0558-06
Minősítés feltételei, eszközei, dokumentálása
2
Minősítés dokumentálása
0559-06
Juh vágott test minősítése
1
A juh vágott test minősítése
0560-06
Marha vágott test minősítése
1
A marha vágott test minősítése
0561-06
Sertés vágott test minősítése
1
A sertés vágott test minősítése
0565-06
Erjedéses termékgyártás
1
Erjedésipari gyártástechnológiák és hozzá kapcsolódó higéniai szabályok betartása
0566-06
Ecetgyártás
2
Erjedésipari nyersanyagtárolás feltételeinek ismertetése. Vízkezelés módjainak leírása. Csomagolóanyagokkal szemben támasztott követelmények ismertetése. Töltési technológiák jellemzői, valamint töltő- és zárógépek működésének ismertetése.
0571-06
Gyümölcspálinka készítés
1
Gyümölcsök előkészítő műveleteinek ismertetése. Élesztő anyagcsere folyamatainak leírása. Szesz lepárlás elméletének ismertetése. Szeszhűtők kialakítási lehetőségei. Szeszesitalok érlelésénél végbemenő folymatok leírása.
0573-06
Sörgyártás
1
Maláta- és sörgyártás anyagainak és műveleteinek ismertetése. Maláta- és sörgyártás gépi berendezéseinek ismertetése. Melléktermékek kezelésének ismertetése.
0574-06
Szesz- és szeszesitalgyártás
1
Szesz- és szeszesitalgyártás anyagainak ismertetése. Szeszgyártás műveleteinek ismertetése. Szeszesitalgyártás műveleteinek ismertetése. Szesz- és szeszesitalgyártás gépeinek jellemzése.
0575-06
Üdítőital- és ásványvízgyártás
1
Üdítőital gyártás anyagainak jellemzése.
Üdítőital gyártási technológiák ismertetése
0576-06 Tárolás, szárítás, keveréktakarmány-gyártás
4
A gabonák élettevékenysége, eltarthatóságot fokozó kezelőműveletek, gabonatárházi technológiai és anyagmozgatógépek, keveréktakarmány alapanyagok és gyártmányok, keveréktakarmány-gyártás technológiai gépei és műveletei
0577-06 Gabonafeldolgozás
3
Az előkészítés, őrlés, hántolás műveletei és technológiai gépei, előkészítési, őrlési, hántolási folyamatábra ismertetése
0578-06
Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás
2
Szőlőtelepítést végez
0578-06
Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás
3
Növényvédelmi munkát végez
0579-06
Szőlőfeldolgozás és borászati technológia
1
Szóló feldolgozása, must elválasztása, kezelése, javítása
0579-06
Szőlőfeldolgozás és borászati technológia
3
Borvidékek ismerete, történetük
0580-06 Pincészet, üzemeltetés, dokumentálás
2
Iskolázó, egyszerű pinceműveleteket végez
0582-06 Szőlőgondozás-vincellér
3
Saját vizsgabor és értekesítési terv bemutatása
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
2
Vállalkozásindítás, piackövetés
1119-06 Elsődleges tejkezelők kiegészítő mondulja a tejtermékgyártó szakképesítéshez
1
Késztermékek ellenőrzése, minősítése, értékesítése, dokumentálása
1120-06 Friss és tartós tejtermékgyártók kiegészítő modulja a tejtermékgyártó szakképesítéshez
1
Késztermékek ellenőrzése, minősítése, értékesítése
1121-06 Sajtkészítők kiegészítő modulja a tejtermékgyártó szakképesítéshez
1
Késztermékek ellenőrzése, minősítése, értékesítése, dokumentálása
1129-06 Gyártástervezés-, szervezés
1
Az élelmiszer-előállításra vonatkozó törvények és jogszabályok, tervezési, szervezési feladatok
1131-06 Borászati termékgyártás
1
A boripar technológiai műveleteinek ismertetésével késztermék előállítása, a hozzátartozó gépek és berendezések működtetése, munkavédelem és higiéniai ismeretek, környezetvédelem
1132-06 Cukoripari termékgyártás
1
A cukoripar gyártástechnológiája, gépek és berendezések ismertetése, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok, minőségbiztosítás
1133-06 Dohányipari termékgyártás
1
A dohányipar gyártástechnológiája, annak gépei és berendezései, munka- és környezetvédelem, illetve minőségbiztosítás
1134-06 Édesipari termékgyártás
1
Egy adott édesipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával
1135-06 Élelmiszeripari higiénikus tevékenység
1
Mutassa be egy élelmiszer-ipari üzem adott technológiai lépéséhez kapcsolodó vizsgálati módszereket
1136-06 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártás
1
Erjedés- és üdítőital-ipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és hihiéniai ismeretek bemutatásával
1137-06 Hús- és baromfiipari termék-gyártás
1
Egy adott hús/baromfiipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával
1138-06 Malom- és keveréktakarmány-ipari termékgyártás
1
Egy adott malom- és keveréktakarmány-ipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával
1139-06 Sütő- és cukrászipari termék-gyártás
1
Sütő- és cukrászipari késztermék előállítása, az alkalmazott műveletek és berendezések bemutatása, minőségbiztosítás
1140-06
Tartósítóipari termék-gyártás
1
A tartósítóipari késztermékek előállítása, az alkalmazott berendezések ismertetése, munkavédelmi és higiéniai feladatok.
1141-06
Tejipari termék-gyártás
1
Egy adott tejipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával.
1375-06
Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai
3
Állategészségügyi ismeretek
1378-06
Az állattenyésztés napi és időszakos feladatai
2
Időszakos feladatok ismertetése
1384-06
Állat jólléti és -higiéniai feladatok
1
Tartástechnológiai, illetve takarmányozási feladat ismertetése
1386-06
Biztonsági és adminisztrációs feladatok
1
Gazdasági, jogi, munkavédelmi, környezetvédelmi ismeretek
1388-06
Hatósági munka feladatai
2
Élelmiszerhigiéniai vagy szakigazgatási jellegű feladat ismertetése
1389-06
Állattenyésztési feladatok
1
Állattenyésztési, anatómiai és takarmányozási ismeretek
1624-06 Méhészet kialakítása és alapvető teendői
1
Méhészettel össezfüggő anatómiai, élettani, növénytani, jogi, gazdasági, munka és környezetvédelmi ismeretek
1625-06 Méhészeti szakmai feladatok végzése
1
Méhészeti technológiák, anyagok, eszközök ismertetése
1626-06 Vadgazdálkodás
1
Vadgazdálkodási ismeretek
1626-06 Vadgazdálkodás
2
Vadtenyésztési feladatok
1627-06 Élőhelygazdálkodás
1
Élőhely-gazdálkodási ismeretek
1628-06 Vadászat
1
Egyes vadfajok vadászata
1628-06 Vadászat
2
Élőbefogás, csapdázás
1629-06 Műszaki feladatok végzése
1
Munka- és balesetvédelem
1631-06
Gazdasági tevékenységek végzése
2
Halászati munkafolyamatok tervezése, elemi kalkulációk elvégzése és alapbizonylatolás
1632-06
Tógazdasági és természetesvizi halhústermelés
3
Egy adott technológia-folyamat ismertetése, elemzése
1675-10 Erdőhasználat, fafeldolgozás
2
A fakitermelés és faanyagmozgatás alapfoglamai, tevékenységi köre, az erdőhasználat tervezése, a fafeldolgozás alapanyagai és termékei, fűrész- és lemezipari gyártástechnológiák
1676-10 Vadgazdálkodás
1
A vadgazdálkodás helye, jelentősége, jogi környezete; a vadfajok élőhelyigénye és életmódja; vadászati módok; vadászfegyverek használata, vadállomány-szabályozás; vadtakarmányozás és élőhely-gazdálkodás; zárt téri vadtartás; mesterséges vadtenyésztés
1679-06
Biztonságos munkavégzés
2
Az EBSZ szabályai
1679-10 Biztonságos munkavégzés
1
A biztonságos munkavégzés feltételei, az egészséges munkahely, az egészségvédelmi eszközök, berendezések, az EBSZ szabályai
1681-06
Erdészeti alapismeretek
1
Növényfelismerés (30 faj felismerése és megnevezése magyarul)
1681-06
Erdészeti alapismeretek
2
Növénytani és termőhelyi ismeretek
1681-10 Erdészeti alapismeretek
1
Erdészeti ismeretek
1682-06
Erdőművelési ismeretek
3
Erdőművelési ismeretek
1682-10 Erdőművelési ismeretek
2
Erdőművelési ismeretek
1684-06
Vadgazdálkodás alapjai
1
Felismerés, kisegítő munkában való közreműködés
1684-06
Vadgazdálkodás alapjai
2
Vadfajok jellemzése
1684-10 Vadgazdálkodás alapjai
1
Felismerés, kisegítő munkában való közreműködés
1684-10 Vadgazdálkodás alapjai
2
Vadfajok jellemzése
1685-06
Erdészeti erő- és munkagépek
3
Erőgéptan, munkagéptan, gépkezelés és gépkarbantartás
1687-06
Lakott területi fakitermelési ismeretek
2
Fakitermelési előírások lakott területen
1687-10 Lakott területi fakitermelési ismeretek
2
Fakitermelési előírások lakott területen
1688-06 Gondozási feladatok
2
A gondozás elméleti ismeretei
1689-06
Lovaglási feladatok II.
2
A lovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek
1690-06
Fogathajtási feladatok II.
2
A fogathajtással kapcsolatos elméleti ismeretek
1691-06 Lovastúra előkészítés, vezetés
2
Lovastúra szervezés és lebonyolítással kapcsolatos elméleti ismeretek
1692-06 A vendéglátás és a lovastábor működtetése, feladatai
2
Lovastábor indításának, üzemeltetésének, a vendégek ellátásának elméleti ismeretei
1693-06 Tenyésztési feladatok
2
A tenyésztés elméleti ismeretei
1694-06
Lovaglási feladatok I.
2
A lovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek
1695-06
Fogathajtási feladatok I.
2
A fogathajtással kapcsolatos elméleti ismeretek
1696-06
Belovaglási feladatok
2
A belovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek
1705-06
Szaporítás és utódgondozás feladatai
2
Az állatszaporítás és utódgondozás elméleti ismeretei
1710-06
Állat és környezete, állathigéniai feladatok
3
Állat-egészségügyi ismeretek
1710-06
Állat és környezete, állathigéniai feladatok
5
A tisztítás/fertőtlenítés módjai
1711-06
Az állat és környezete
3
Állat-egészségügyi ismeretek
1711-09 Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek
2
Állat-egészségügyi ismeretek
1712-06
Tisztítás és ferőtlenítés
2
A tisztítás/fertőtlenítés módjai
1713-06
Takarmányozás
2
Takarmányozástani ismeretek
1714-06
Munka-, tűz és környezetvédelem
1
Munka-, tűz és környezetvédelmi előírások ismerete
1716-06
Tenyésztés és gondozás
3
Az adott laboratóriumi állat tenyésztési és gondozási munkáinak ismertetése
1717-06
Kísérleti tevékenység
3
A kezelések, kísérleti eljárások ismertetése
1721-06
Szakszerű tartás
1
Kutyák elhelyezése
1722-06
Vállalkozási alapismeretek
1
A vállalkozás létrehozása és működtetése
1723-06
Ebrendészeti feladatok
1
Ebrendészeti feladatok
1723-09 Ebrendészet
1
Ebrendészeti feladatok elméleti ismeretei
1724-06
Kutyák felkészítése, kiképzése
2
A kiképzés elmélete
1724-09 Kutyák felkészítése, kiképzése, kinológiai ismeretterjesztés
2
A kiképzés elmélete, általános kinológia
1725-06
Kinológiai ismeretterjesztés
1
Általános kinológia
1726-06
Kutyakozmetika
2
Általános kinológia és kutyakozmetikai ismeretek
1727-06
Vállalkozás
1
A vállalkozás létrehozása és működtetése
1727-09 Vállalkozás
1
A vállalkozás létrehozása és működtetése
1728-06
Szaküzlet létesítése
2
A hobbiállat kereskedelmi tevékenység bemutatása
1729-06
Állategészségügy és higiénia
1
Adott hobbiállat-fajok egészségvédelme
1730-06
Tenyésztés, szaporítás
2
Hobbiállat-fajok tenyésztése
1730-09 Tenyésztés, szaporítás
2
Hobbiállat-fajok tenyésztése
1731-06
Kereskedelem
1
Kereskedelmi ismeretek
1731-09 Kereskedelem
1
Kereskedelmi ismeretek
1745-06 Informatika, kommunikáció, humán kapcsolatok
1
Informatikai, kommunikációs, ellenőrzési, tervezési feladatok megoldása
1746-06 Élelmiszeripari gyártás
1
Élelmiszeripari gyártási feladatok megoldása
1747-06 Vállalkozás alapjai
1
Vállalkozással kapcsolatos feladatok megoldása
1750-06 Menedzsment-menedzser
1
Élelmiszer-ipari vállalkozási, menedzseri feladatok megoldása
1752-06 Tevékenység összehangolás
1
Mezőgazdasági termékelőállítás szervezése, felügyelete
1753-06 Mezőgazdasági termék komplex előállítása és szervezése
1
Növényi és állati eredetű termék előállítása, feldolgozása
1754-06 Vállalkozások gazdálkodása
1
Vállalkozási, gazdálkodási ismeretek alkalmazása
1755-06 Termelés, értékesítés a borászatban
1
Bortermelési és vincellér feladatok megoldása
1756-06 Vidékfejlesztés menedzselése
1
Vidékfejlesztési ismeretek alkalmazása
1758-06 Agrárkereskedelem, vállalkozás
1
Agrárkereskedelmi, vállalkozási ismeretek alkalmazása
1765-06
Fakitermelés, faanyagfeldolgozás
2
A fakitermelés és faanyagmozgatás alapfogalmai, tevékenységi köre, munkaműveletei, az alkalmazott gépek, eszközök üzemeltetése, karbantartása
1766-06
Gallyazás, darabolás
2
Gallyazási, darabolási ismeretek
1766-10 Gallyazás, darabolás
2
Gallyazási, darabolási ismeretek
1769-06 Környezettudatosság az ökológiai gazdálkodásban
1
Az ökológiai gazdálkodás szerepe a környezet- és természetvédelemben
1770-06 Ökológiai gazdálkodás alapjai
1
Az ökológiai gazdálkodás jellegzetességei
1771-06 Ökológiai állattenyésztés és -tartás
2
Az ökológiai állattenyésztés speciális szabályainak ismeretei
1771-06 Ökológiai állattenyésztés és -tartás
3
Általános állattenyésztési ismeretek
1773-06 Ökológiai növénytermesztés
2
Ökológiai növénytermesztés speciális ismeretei
1773-06 Ökológiai növénytermesztés
3
A növénytermesztés általános ismeretei
1776-06 Borászati berendezések működtetése
2
Alapvető borászati gépek, berendezések működésének elméleti háttere
1777-06 Borászati menedzsmenttel kapcsolatos feladatok
2
A borpiaccal, forgalmazással, borturizmussal kapcsolatos feladatok
1779-06
Elektromos halászgép kezelése
2
Elektromos halászberendezés működtetése, üzemeltetése
1824-06 Inszeminálás feladatai
2
Anatómiai, élettani, állattenyésztési, szaporodásbiológiai, takarmányozástani, állategészségügyi elméleti ismeretek
1825-06 Inszeminátor adminisztratív feladatai
2
Gazdasági, szervezési, jogi, munka-, tűz- és környezetvédelmi elméleti ismeretek
1826-06 Inszeminátor feladatai (baromfi és kisállat)
2
Baromfi vagy kisállat mesterséges termékenyítésének elméleti ismeretei
1827-06 Inszeminátor feladatai (juh és kecske)
2
Juh vagy kecske mesterséges megtermékenyítésének elméleti ismeretei
1828-06
Inszeminátor feladatai
2
A ló mesterséges termékenyítésének elméleti ismeretei
1829-06 Inszeminátor feladatai (sertés)
2
A sertés mesterséges megtermékenyítésének elméleti ismeretei
1830-06 Inszeminátor feladatai (szarvasmarha)
2
A szarvasmarha mesterséges megtermékenyítésének elméleti ismeretei
2201-06
Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
2
Kereskedelemmel, a vállalkozás indításával, működtetésével, átalakításával vagy megszüntetésével kapcsolatos elméleti ismeretek
2202-06 Vetőmagtermesztés
2
Magok felismerése (20db)
2202-06 Vetőmagtermesztés
3
Vetőmagtermesztési technológiák
2203-06
Növénytermesztés
3
A részletes növénytermesztés elméleti ismeretei
2204-06
Állattenyésztés és -tartás
3
Részletes állattenyésztési, takarmányozástani, állategészségügyi elméleti ismeretek
2206-06
Környezet-, tűz- és munkavédelem
1
Munka- és tűzvédelem feladatai, környezetvédelem feladatai
2208-06
Agrárrendészet
2
A természet- és környezetvédelmi, valamit rendvédelmi és rendészeti ismeretek
2209-06
Szervezés és ellenőrzés
2
A munkaszervezés és a minőségbiztosítás elméleti ismeretei
2210-06
Vidékfejlesztés
2
Vidékfejlesztési ismeretek
2211-06
Állattartás I.
2
Általános állattenyésztési és takarmányozási alapismeretek
2212-06
Kiegészítő tevékenység
1
A kisüzemi élelmiszertermelés, termékfeldolgozás, falusi vendéglátás
2213-06 Termesztéstechnológia, hulladékgazdálodás és természetvédelem
2
Termesztéstechnológiai és hulladékgazdálkodási és természetvédelmi feladatok
2215-06
Környezetgazdálkodás és elemzés
1
Környezetgazdálkodási feladatok
2216-06
Mezőgazdasági környezetgazdálkodás
1
Integrált gyümölcstermesztés és növényvédelem
2218-06
Biomassza hasznosítás
2
Biomassza hasznosításának ismeretei
2221-06
Munkavállalói ismeretek
1
Munka-, tűz- és környezetvédelem, áru- és vagyonvédelem, munkajogi ismeretek
2222-06
Növénytermesztés I.
2
Az általános növénytermesztés elméleti ismeretei
2223-06
Szabadföldi dísznövénytermesztés
2
Szabadföldi dísznövények felismerése
2223-06
Szabadföldi dísznövénytermesztés
3
A szabadföldi dísznövények termesztésének ismertése
2224-06
Fásszárú dísznövénytermesztés
2
Fásszárú dísznövények felismerése
2224-06
Fásszárú dísznövénytermesztés
3
A fásszárú dísznövények termesztésének ismertetése
2225-06
Növényházi dísznövénytermesztés
2
Növényházi dísznövények felismerése
2225-06
Növényházi dísznövénytermesztés
3
A növényházi dísznövények termesztésének ismertetése
2226-06
Mikroszaporítás
3
A növények mikroszaporítása során előforduló feladatok ismertetése
2227-06 Dohánytermesztés
3
A dohány termesztésének ismertetése
2228-06
Gyümölcstermesztés
3
A gyümölcstermő növények termesztésének ismertetése
2229-06 Szőlőtermesztés
3
A szőlő termesztésének ismertetése
2230-06 Zöldségtermesztés
2
Zöldségnövények, növényi részek, magok, palánták, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése (20db)
2230-06 Zöldségtermesztés
3
A zöldségnövények termesztésének ismertetése
2231-06 Dísznövénytermesztés
2
Szabadföldi lágyszárú, fásszárú és növényházi dísznövények felismerése (20db)
2231-06 Dísznövénytermesztés
3
Dísznövénytermesztési technológiák ismertetése
2232-06
Növényvédelem
2
Kertészeti/növénytermesztési kártevők, kór- és kárképek, gyomok felismerése (30db)
2232-06
Növényvédelem
4
Általános növényvédelmi feladatok és növényvédő szerek ismertetése
2233-06 Növénytermesztés
2
Szántóföldi növények, növényi részek, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése (30db)
2233-06 Növénytermesztés
3
Növénytermesztési technológiák ismertetése
2234-06 Növényismeret
1
Egy,- kétnyári, évelő, fásszárú dísznövények felismerése és felhasználásának ismertetése (40 db)
2235-06 Kerttervezés
2
A kerttervezés feladatainak ismertetése
2236-06 Kertépítés
3
A kertépítés feladatainak ismertetése
2237-06 Kertfenntartás
2
A kertfenntartás feladatainak ismertetése
2238-06 Golfpálya-fenntartás
2
A golfpálya-fenntartás feladatainak ismertetése
2241-06
Fotogrammetria feladatai
1
A fotogrammetriai feldolgozások
2243-06
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai
1
Ingatlan-nyilvántartási ismeretek
2246-06
Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai
1
Az alappont-sűrítés, terepi adatgyűjtés ismertetése
2247-06
Irodai feldolgozás
1
Az irodai feldolgozás munkafolyamata
2248-06
Kartográfiai térképszerkesztés feladatai
2
A kartográfiai térkép tartalma, készítése
2276-06
Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok
2
Vállalkozási alapismeretek
2277-06
Javítástechnológiai feladatok
2
Mezőgazdasági, erő- és munkagép szerkezettani ismeretek, alkalmazott gépjavítás-technológiai eljárások és műveletek
2278-06
Erdőgazdasági gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai
2
Erdészeti gépek szerkezettani és gépjavítási ismeretek
2279-06 Kertészeti gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai
3
Kertészeti gépek szerkezettani és gépjavítási ismeretek
2280-06
Mezőgazdasági gép karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatai
3
Mezőgazdasági gépek gépjavítási és gépüzemeltetési ismeretek, mezőgazdasági ismeretek
2281-06
Dízeladagoló és befecskendező-fúvóka javítási, beállítási feladatai
2
Dízeladagoló és porlasztó javítási, beállítási ismeretek
2282-06
Mezőgazdasági erő- és munkagép üzemfenntartási feladatai
2
Mezőgazdasági üzemfenntartási ismeretek
2283-06
Hidraulikai rendszer hibakeresési, javítási, beállítási feladatai
2
Hidraulikai rendszer javítási, beállítási ismeretei
2284-06
Járműelektromossági hibakeresési, javítási és beállítási feladatok
2
Járműelektromossági hibakeresési, javítási és beállítási ismeretek
2285-06 Anyagalakítás és vállalkozási ismeretek
3
A kovácsolás során kialakított, javított munkadarabok előkészítése, elkészítés technológiája, valamint a kész munkadarabok tárolása. A vállalkozás működtetése.
2286-06 Mezőgazdasági munkagép-javító kovács feladatai
3
A mezőgazdasági munkagépek szerkezeti felépítése, működése alkalmazott javítási technológiák
2287-06 Patkolókovács feladatai
3
A pata felépítésének ismerete, valamint a patkolás során alkalmazott patkók és patkolási eljárások jellemzése és folyamata
2291-06 Gógy- és fűszernövény-temesztés feladatai
2
Különböző gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiája
2292-06 Gyógy- és fűszernövény-feldolgozás feladatai
2
Különböző gyógy- és fűszernövények feldolgozása
2293-06 Hulladékgazdálkodás feladatai
2
A különböző hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások
2294-06 Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai
2
A különböző kommunális hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások
2295-06 Mezőgazdasági hulladékgazdálkodás feladatai
2
A különböző mezőgazdasági hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások
2296-06 Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodás feladatai
2
A különböző élelmiszer-ipari hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások
2298-06 Növénytermesztés, növényvédelem feladatai
2
Különböző növények termesztés-technológiájának és termékfeldolgozásának ismertetése
2301-06 Vadgazdálkodás feladatai
2
Vadtenyésztés, vadgazdálkodás, vadászati eszközök ismertetése
2315-06 Mezőgazdasági anyagmozgatás
2
Anyagmozgató gépek szerkezeti felépítésének, működésének és üzemeltetésének ismertetése
2317-06
Keltetőgépek üzemeltetése
2
Keltetőgépek, -berendezések kialakításának, beállításának, működésének, valamint üzemeltetésének ismertetése
2318-06
A fejés és a tejkezelés gépeinek üzemeltetése
2
A fejés gépeinek, berendezéseinek jellemzése, kialakításának, működésének, beállításának valamint üzemeltetésének ismertetése
2319-06
Állattartó telepi gépek üzemeltetése
2
Az állattartó telepi gépek és berendezések jellemzése, kialakításának, működésének, beállításának és üzemeletetésének ismertetése
2320-06
Majorgépek üzemeletetése
2
Majorgépek, berendezések jellemzése, kialakításának, működésének, üzemeltetésének ismertetése
2593-10 Erdei növények
1
Növényfelismerés, növénytani ismeretek (30 faj felismerése és megnevezése megyarul)
2624-06 Felkészítőgépek üzemeltetése
2
A felkészítőgépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése
2625-06 Közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése
2
A kötélpályák és speciális rakodógépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése
2626-06
A vállalkozás működtetése
1
Vállalkozás létrehozása, működtetése, átalakítása, megszüntetése
2633-06
Agrártermékek forgalmazása
1
Termékek, termények áruforgalmazásban alkalmazott eszközök felismerése; Manuális feladatok (vizsgálatok, szabvány szerinti minősítés)
2634-06
Marketing
1
Marketing tevékenységgel kapcsolatos ismeretek
2636-06 A motorfűrészek üzemeltetése
2
Erdőművelési alapismeretek, EBSZ. A motorfűrészek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése
2637-06 Többfunkciós fakitermelőgépek
2
Többfunkciós fakitermelőgépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése
2638-06
Kertészeti és növénytermesztési gépek üzemeltetése
2
Növénytermesztési, kertészeti ismeretek, az alkalmazott gépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése
2639-06
Mezőgazdasági erő- és munkagépek üzemeltetése
2
Mezőgazdasági gépek jellemzése, szerkezeti felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése
2640-06
Önjáró betakarító gépek üzemeltetése és karbantartása
2
Önjáró betakarítógépek jellemzése, felépítésének, működésének ismertetése
2641-06
Fejés, tejkezelés gépeinek kezelése
2
A fejés gépeinek, berendezéseinek szerkezeti egységei, beállítása valamint kezelésének ismertetése
2642-06
Keltetőgépek kezelése
2
A keltetés gépeinek, berendezéseinek kialakítása, beállítása valamint kezelésének ismertetése
2668-06 Temetőkertészet
2
Temetőkertészeti feladatok ismertetése
2669-06
Fűszernövény-termesztés
2
Fűszernövények, növényi részek, magok, palánták, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése
2669-06
Fűszernövény-termesztés
3
A fűszernövények termesztésének ismertetése
2670-06 Gombatermesztés
3
A gombák termesztésének ismertetése
2671-06
Gyógynövénytermesztés
2
Gyógynövények, drogok, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése
2671-06
Gyógynövénytermesztés
3
A gyógynövények termesztésének ismertetése
2686-06
Kertészeti és növénytermesztési gépek kezelése
2
Növénytermesztési, kertészeti ismeretek, az alkalmazott gépek jellemzése, felépítésének, működésének, kezelésének ismertetése
2688-06
Majorgépek és állattartó telepi gépek kezelése
3
Majorgépek és állattartó telepi gépek, - berendezések kialakításának, működésének, kezelésének ismertetése
2690-06
Mezőgazdasági erő- és munkagépek kezelése
2
Mezőgazdasági gépek jellemzése, szerkezeti felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése
2692-06
Terménytisztító- és szárító berendezések kezelése
2
Szárítandó termények kezelésének, tárolásának gépi berendezései, valamint a szárítógépek felépítésének, működésének ismertetése
2693-06 Növényvédő és növényápoló gépek kezelése
2
Növényvédelmi és növényápolási alapismeretek. alkalmazott gépek szerkezeti egységei, beállítása, kezelése
2694-06
Önjáró betakarító gépek kezelése
2
Önjáró betakarító gépek jellemzése, felépítésének, működésének kezelésének ismertetése
2716-06
Növénytermesztés II.
2
Az éghajlattan, agrometeorológia, talajtan és a részletes növénytermesztés elméleti ismeretei
2717-06
Állattartás II.
2
Anatómiai, élettani, állattenyésztési, takarmányozástani, állategészségügyi ismeretek
2728-08 Természettudományi, gazdasági és társadalmi alapismeretek
1
Természettudományi, gazdasági és társadalmi alapok ismertetése
2730-08 Borkereskedelem, borturizmus, borgasztronómia
1
A bormarketinggel kapcsolatos feladatok
3112-08
Mezőgazdasági alapismeretek
1
Az általános növénytermesztés, anatómia, élettan, általános állattenyésztés elméleti ismeretei
3113-08 Mező- és erdőgazdasági gépészeti alapfeladatok
3
Mező- és erdőgazdasági gépek üzemfenntartási feladatai
3116-09 Állat-egészségügyi ismeretek
1
Állat-egészségügyi ismeretek
3117-09 Ebtartási és táplálási alapismeretek
1
Ebtartási és táplálási alapismeretek
3130-10 Borászati műveletek
2
Szőlőfeldolgozás, must és bor kezelése, palackozása
3131-10 Pincészet üzemeltetése
2
Különböző borfajták készíésének technológiái, borvidékek
3133-10 Erdészeti erő- és munkagépek, faanyagmozgatás
3
Erőgéptan, munkagéptan, gépkezelés és karbantartás, faanyagmozgatás
3134-10 Fakitermelés
2
A fakitermelés
3135-10 Inszeminátor munka-, tűz-, környezetvédelmi és adminisztratív feladatai
2
Gazdasági, szervezési, jogi, munka-, tűz- és környezetvédelmi elméleti ismeretek
4201-06
Takarmányozás II.
1
Takarmányozástani ismeretek
4202-08 Növényfelismerés
1
Egy,- kétnyári, évelő, fásszárú dísznövények felismerése és felhasználásának ismertetése (20 db)
5008-08 Speciális erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
2
1.rész szaporítóanyag-termesztés, erdőművelés 2.rész erdőhasználattan, 3. rész vadászattan, vadgazdálkodástan